Kontakt

Organizatorem kolonii jest Fundacja "Vita regionem" 

 

e-mail                                 vitaregionem@op.pl                                

strona www                    vww.vitaregionem.pl

tel.                                 +48 608 478 296

                                        +48 662 234 106 


Skontaktuj się z nami

Kontakt

KOLONIE POLSKO - NIEMIECKIE 2015

FUNDACJA "Vita regionem"

+48 662 234 106
+48 608 478 296